در طی نشستی میان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم و شهرداری کهک٬ راهکاری‌هایی در خصوص ساخت و تجهیز ساختمان‌های جدید کهک ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم٬ حسین رضایی نسب در جلسه‌ای که با شکاری شهردار شهر کهک داشت ضمن ارائه راهکاری‌هایی در خصوص ساخت و تجهیز ساختمان جدید گفت: برای اینکه بتوانیم به راهکار ساخت و تجهیز ساختمان‌های جدید شهر کهک برسیم باید عوامل موثر در اجرای این پروژه را بررسی کنیم و این مر مستلزم ایجاد زمینه همکاری دوجانبه می‌باشد تا بتوانیم راهکار مناسبی در راستای این هدف ارائه دهیم. همچنین در ادامه سازوکارهای لازم جهت اقدام در این پروژه توسط واحد فنی سازمان مورد کارشناسی قرار گرفت و راهکاری‌هایی ارائه و بررسی شد.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.