مدیر عامل سازمان همیاری این‌بار در نمایشگاه شهر هوشمند ایران

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم از نمایشگاه شهر هوشمند ایران که در مصلی تهران برگزار شد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم، حسین رضایی نسب مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان به همراه طالبی مدیر کل اموری شهری و شوراها و شهرداران شهرهای اقماری در نمایشگاه شهر هوشمند ایران که در تهران برگزار گردید حضور یافت هدف از این نمایشگاه مدرنیزه کردن زندگی شهری و ارتقا سطح کیفیت و عملکرد سطح خدمات شهری با دیجیتالی کردن و هوشمندکردن آن است چرا که با توجه به افزایش جمعیت و شهرسازی سریع نیاز است که برنامه‌ریزی نوآورانه‌ای…