آغاز فرآیند تحولی در سازمان همیاری شهرداری های استان قم 

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم  گفت: سازمان همیاری اقدامات عمرانی خوبی در دهه گذشته انجام داده است اما برای کسب نتایج مطلوب باید دیدگاه تحولی در بدنه سازمان نهادینه شود. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریٰ‌های استان قم٬ حسین رضایی نسب در جلسه‌ای که با حضور مدیران، کارشناسان و پرسنل سازمان برگزار شد گفت: تعاملات سازمانی و همکاری تیمی درون سازمانی، سنگ بنای کلیدی سازمان های موفق است. وی ادامه داد: در محیط کاری تعاملی، شاهد افزایش سطح اعتماد، تعهد بالاتر نیروی کار با عملکرد بهبود یافته تر هستیم. رضایی نسب افزود: مطالعات نشان می دهد که عملکرد…

تشکیل جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری

جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان با حضور معاون عمرانی استاندار تشکیل شد به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌‌های استان قم جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان٬‌ با حضور ابراهیم معتمدی معاون عمرانی استاندار، طالبی مدیر کل امور شهری و شوراها٬ رضایی نسب مدیر کل سازمان همیاری شهرداری‌های استان ٬ شهرداران کهک٬ قنوات به عنوان هیئت مدیره در سالن جلسات سازمان همیاری برگزار شد. بحث و تبادل نظر در خصوص پروژه های مهم عمرانی در دست اجرای سازمان و نحو جذب سرمایه گذار و مشارکت با دستگاه های استان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه…