امضای تفاهم‌نامه همکاری میان حرم بانوی کرامت و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم

تفاهم نامه همکاری آستان مقدس بانوی کرامت و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم با رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، کشاورزی و بازرگانی توسط معاون توسعه و بهره وری آستان مقدس بانوی کرامت و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان قم به امضا رسید. (بیشتر…)