جلسه ای مورخ 99/01/28 در دفتر مهندس طالعی مدیرعامل سازمان با حضور مدیر بازرگانی و امور اقتصادی و مشاورین حوزه معدن و بازرگانی با موضوع بررسی قرارداد معدن سنگلاشه امام زاده یحیی(ع) برگزار گردید. ادامه مطلب …