امضاء و تبادل قرارداد تهیه مصالح و اجرای عملیات جدول‌گذاری معابر شهر قنوات با حضور شهردار شهر قنوات و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم انجام گردید.
ازجمله زمینه‌های همکاری در این قرارداد می‌توان به اجرای عملیات جدول‌گذاری معابر شهر قنوات به میزان ۴۵۰۰ متر شامل کاتر زنی، خاک‌برداری، شفته ریزی، بلوک چینی، نصب جداول و سایر ملزومات نصب جداول اشاره نمود که این قرارداد در راستای همکاری‌های فی‌مابین سازمان همیاری شهرداری‌های استان قم و شهرداری قنوات منعقد گردید.


روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم
۱۴۰۰/۰۲/۲۶

مهندس طالعی در این دیدار با موضوع مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های سازمان همیاری در ایجاد پروژه‌های خدماتی و عمرانی با بالاترین بهره‌وری را مطرح نمود و اولویت سازمان را تسریع در اجرای پروژه ها دانست.
مهندس جعفری موحد بخشدار بخش مرکزی افزود تلاش داریم با تعامل صورت‌گرفته و بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، در ظرفیت‌های مشارکتی که دارای بازده مناسب می‌باشند همکاری نمائیم.


روابط‌عمومی سازمان همیاری شهرداری استان قم