مهندس طالعی در این دیدار با موضوع مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های سازمان همیاری در ایجاد پروژه‌های خدماتی و عمرانی با بالاترین بهره‌وری را مطرح نمود و اولویت سازمان را تسریع در اجرای پروژه ها دانست.
مهندس جعفری موحد بخشدار بخش مرکزی افزود تلاش داریم با تعامل صورت‌گرفته و بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، در ظرفیت‌های مشارکتی که دارای بازده مناسب می‌باشند همکاری نمائیم.


روابط‌عمومی سازمان همیاری شهرداری استان قم