نمایندگان سازمان همیاری شهرداری های استان قم، با حضور در کارخانه بزرگ فولاد غرب آسیا در منطقه نیزار قم، با مدیرعامل این واحد بزرگ صنعتی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم، نمایندگان این سازمان با حضور مشاور و معاون مدیرعامل و سرپرست دفتر حمایت از سرمایه گذاری سازمان در بازدید از کارخانه فولاد غرب آسیا در منطقه نیزار استان قم با مدیرعامل این واحد صنعتی و همچنین رئیس هیئت مدیره آن دیدار و گفت وگو نمودند.
در ابتدای این جلسه مهندس خلیقی مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد غرب آسیا با ارائه گزارشی از فعالیت این واحد بزرگ صنعتی، اظهار داشت: کارخانه فولاد غرب آسیا بعد از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، از مهمترین کارخانجات فولاد ایران محسوب می شود هرچند شرکت فولاد غرب آسیا برای تهیه مواد اولیه خود، نیازمند راه اندازی یک واحد مستقل در کنار کارخانه اصلی می باشد.
مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد غرب آسیا افزود: در حال حاضر نیازمند سالانه یک میلیون تن مواد اولیه برای تولید هستیم که این حجم مواد را از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و یا از مرز بندرعباس و شرکت های خارجی خریداری می شود، که این رویه باتوجه به هزینه کرایه حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه، سالیانه رقمی حدود 100 میلیارد تومان می شود و از این رو با راه اندازی واحد صنعتی مستقل در این مجموعه منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می گردد.
در ادامه این جلسه رستمی مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان قم، با بیان این که این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی می باشد گفت: یکی از کارکردهای این سازمان، تلاش برای توسعه زیرساخت های اقتصادی استان قم، که طبعأ توسعه کارخانه فولاد غرب آسیا یکی از اهداف سازمان در راستای اشتغال و رونق اقتصادی برای استان قم خواهد بود.
در ادامه رستمی افزود: کارخانجاتی همانند فولاد غرب آسیا با در نظر گرفتن اینکه واحد خصوصی هستند اما یک سرمایه ملی محسوب می شوند که لازمه آن این است درجهت تقویت و توسعه آن همواره تلاش نماییم.برخی الزامات اداری موجب کاهش پیشرفت فعالیت واحد های صنعتی می گردد که این سازمان قادر خواهد بود نسبت به رفع ویا به حداقل رساندن آن همکاری نماید.
در ادامه رسولی سرپرست دفتر حمایت از سرمایه گذاری سازمان، نیز گفت: این سازمان با برخی از شرکت های خارجی که تمایل به سرمایه گذاری در ایران را دارند مذاکره نموده و امیدوار بوده بتوانیم با انجام اقدامات موثر در این زمینه برای توسعه کارخانه فولاد غرب آسیا قدم برداریم.
وی افزود: قطعا نگاه سازمان همیاری شهرداری های استان به واحدهای صنعتی همانند فولاد غرب آسیا، یک نگاه ملی است و این توان و اراده در سازمان برای تقویت و همکاری با واحد های صنعتی وجود دارد تا بتوانیم در راستای توسعه و پیشرفت استان تلاش نمود.


۹۹/۱۰/۱۶