برگزاری جلسه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

  مهندس رضایی نسب ضمن خوش آمدگویی خدمت آقای مهندس داودآبادی مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تشریح نمود: باوجود پتانسیل‌های موجود و توان تخصصی این سازمان در راستای فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی آمادگی داریم تا در تمامی بخش‌های اقتصادی و صادرات در جهت تامین نیازهای این بخش فعالیت نمائیم.مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ها در این دیدار بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و توان سازمان همیاری در جهت مانع زدایی و تحقق اهداف مشترک طرفین در راستای ارتقاء خدمات تاکید نمود.