اعضای هیئت مدیره

خدمات بازرگانی

پروژه های عمرانی

چند کلمه درباره سازمان

یک بنگاه بزرگ اقتصادی در استان قم است که از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده، افزایش توان مالی شهرداری های عضو این نهادها را برای اداره امور شهری از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل در دستور کار دارد.

خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری، مالی و حسابرسی

خدمات عمرانی، طراحی، مشاوره فنی و شهرسازی

اقدامات تولیدی،کشاورزی و صنایع وابسته

تجهیزات، ماشین آلات خدماتی و حمل و نقل شهری

امور زیربنایی و روبنایی گردشگری …

اولین تولیدکننده قطعات پیش ساخته بتنی و دیوار های محوطه ای

تولیدکننده کفپوش بتنی ضد سایش و ترافیکی

تولیدکننده جدول بتنی و نیوجرسی

آرشیو اخبار